Contact / Locatie

Mimicry

Bezoekadres
Skûte 4
8651 CS Ijlst

Postadres
Postbus 345
8600 AH Sneek

T (0515) 333 555

KvK nr.: 01086432
BTW nr.: 8082.60.200 B01

info@mimicry.nl
www.mimicry.nl

Klik hier voor onze  algemene voorwaarden


 


 

Privacyverklaring Mimicry

Mimicry, gevestigd in IJlst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Postbus 345
8600 AH Sneek
Tel: (0515) 333 555
http://www.mimicry.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Mimicry verwerkt uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. We verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, maar enkel adresgerelateerde gegevens:

• voor- en achternaam
• geslacht
• postadres
• telefoonnummer
• e-mailadres

Voor welke doelen verwerken wij uw persoonsgegevens?
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• U te kunnen bellen of e-mailen
• Het organiseren van evenementen
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Systemen die wij gebruiken

Van welke computerprogramma's maken we gebruik?
Het databaseprogramma Filemaker. Mimicry neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die eventuele gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mimicry) tussen zit.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Mimicry bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen we uw persoonsgegevens?
Mimicry verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mimicry blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe gaan wij om met cookies, of vergelijkbare technieken?
Mimicry gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mimicry en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mimicry.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken. We wijzen u er op dat u tevens de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Mimicry neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mimicry.nl

Grotere kaart weergevenGrotere kaart weergeven

Heeft u zich al geregistreerd voor een bezoek aan HorecaEvenTT

 Wij nodigen u graag uit om een bezoek te brengen aan de 14e editie van onze toonaangevende horecabeurs van Noord- en Oost-Nederland.

HorecaEvenTT verhuist naar WTC Expo Leeuwarden

 HorecaEvenTT heeft met ingang van dit jaar een nieuwe thuislocatie. De komende 14e editie, van 11-13 april 2022, wordt de horecabeurs van Noord- en Oost-Nederland georganiseerd in WTC Expo in Leeuwarden. Daarmee neemt de organisatie afscheid van de

HorecaEvenTT editie nr. 13 op 10, 11 en 12 februari 2020

10-02-2020
Proeverijen, productpresentaties , culinaire topwedstrijden en nog zoveel meer om uw horecabeleving een nieuwe impuls te geven!